Blog

Varför finns universum?

Hur kan det vara möjligt att vi själva kan heala oss från kroniska mentala och fysiska problem?

Allt i kosmos består ju av vibrationsfrekvenser. Tankarna är frekvenser. Det handlar om hur jag föreställer mig vad som är och vad som är möjligt. Egentligen finns det ingenting som är omöjligt. Det är förståelse och tankens avsikt som är redskapet.

Genom att inte göra något alls, att inte ens hålla kvar gamla programmeringar, att släppa och låta sig komma in i Fältets rena allomfattande sfär, så kan healing påbörjas. Enkelt och mirakulöst.

Men det är inget mirakel, det är ren naturlig återställning som vi alla kan balansera oss med vid behov – eller i vardagen. Vi kan nämligen leva med detta i vardagen för att göra besluten så som vi helst önskar.

I detta ligger en oerhörd kraft och stora möjligheter. Här ligger själva grunden för att skapa det paradis vi längtar efter.

För att komma närmare dessa möjligheter kan det vara till hjälp att kolla på ”Varför finns Universum” som Josef Östlund skrev för över 20 år sedan. Den har jag läst många gånger och den har givit mig lite grand varje gång.

 

Utdrag ur Josef Östlunds bok:

VARFÖR FINNS UNIVERSUM?

Frågan har förbryllat människan genom alla tidsåldrar från den stund människans hjärna började fungera och hon sökte förklaring över varför hon fanns till och varför universum finns till.

Under det sista århundradet har människan kunnat börja utforska rymden runt omkring vår planet, vi har till och med kunnat förflytta oss till månen. För ca. 60 år sedan lärdes i skolor ut att solen brann med vätgas, jag minns själv detta från folkskolans läsebok. När så atomens inre struktur blev mer känd och de krafter som sammanhåller dem och sedermera kunde utnyttjas genom sprängning av atomen och därmed kärnkraften blev utnyttjad till bomber och kraftindustrin. Då brann inte solen längre med vätgaslåga utan nu var det kärnexplosioner, som gjorde värmen i solen.

Ja, så går man framåt i den typ av vetenskap vi nu lär oss i skolorna.

För några tiotal år sedan ”visste man” att universum kom till genom en väldig BIG-BANG explosion. Därvid skapades all materia som nu finnes och därmed var den kunskapen fulländad. Fy dig, om du skulle våga sätt dig upp mot denna kunskap och tro något annat än det som vetenskapen kommit fram till. Men hur kom denna stora energiklump till, som exploderade? Det finns inget svar på det. Jag skrattade för mig själv när jag första gången hörde talas om dessa teologier om Big Bang.

Jag tänkte som så: Hur länge ska dom hålla fast vid denna teori, snart kommer dom att se andra fenomen i universum, som omkullkastar den.

Och hur ska man då kvarhålla den teorin. Ja, där är vi nu idag. Nu börjar man att vackla i den teorin, därför att nu kan man skåda längre ut i universum. Och vad varsebliver man där: Jo, stora samlingar av galaxer, men innan dessa stora samlingar så är det tomrum och det förbryllar, sådana tomrum kan inte existera enligt deras beräkningar. Men varför inte?

Läs mitt svar.

De har även sett närmre liggande galaxhopar där nya stjärnor födas, och det går heller inte ihop med Big Bang teorin. Det kan inte födas nya objekt annat än i yttersta rymden, enligt deras beräkningar. Varför inte?

Läs svaret.

Vad är då tiden?? Den tycks vara föränderlig, det är ingen absolut konstant Den ändrar sig med hastigheten. Vi kanske behöver ställa frågan vad är tid för något? Har den alltid funnits? Eller har den kommit till?

Läs svaret.

Finns då en GUD, som styr allt? Eller finns ej GUD? Vad är det annars som är upphovet till allt?

Läs svaret.

Någon frågar nu så här:

Hur vet du varför universum finns? Och varför bara du?

Det är flera än jag som vet detta. Och det har funnits många i gångna tider som också har vetat det. Och även idag finns andra som vet detta.

Men kanske jag är med de få, som nu vågar uttala mig i denna fråga. Jag säger våga, därför att man blir utsatt för allehanda trakasserier för sina ståndpunkter. Man kolliderar med olika religionsuppfattningar, vetenskapliga ståndpunkter där jag kommer att bortförklaras som ”mindre vetande” m.m. Detta gäller ju även min tidigare bok där jag talar om mig och min hustrus tidigare liv på jorden för 2.600 år sedan. Bara vi vet vad vi minns och detta är ju sanning för oss. Men ändock skall vi dömas för våra minnen. Allt detta fördömande bottnar bara i brist på kunskap. Om man bara ger sig tid och vill studera den litteratur som finns inom detta område, så kommer det att klarna för varje människa. Hon börjar förstå sin egen mening med livet och då förstår man även andras utsagor.

 

Avd 1

 

FÖLJ MED TILLBAKA I TIDEN NU

Jag tror det finns många som kan och vill göra det.

Sätt dig lugnt tillrätta och följ med i vartenda ord du nu läser, så kanske även du kan börja minnas. För det är att minnas det gäller nu. Allt finns antecknat inom dig i din ”Dator”, även alla dina föregående livs erfarenheter och händelser. Men du kan endast ta ut en mindre del ur ditt ”medvetandes” minne i din ”verkliga” hjärna, som är du i en annan kropp, vilken består av helt andra vibrationer, men ändock är mer verklig än denna jordiska. Detta är ej religion, det är vetenskap. Vi måste liv efter liv lära oss att till vår hjärna i materien ta in kunskap från vår verkliga hjärna i verkliga livet, och på så vis få in minnen, som vi både kan meddela till andra och ha nytta av själva.

Allt vad vi som människa här på jorden gör och tillverkar, undervisningsanstalter, samhällsbyggande etc. har vi som förebild de minnen vi har från vårt tidigare leverne i den eviga dimensionen. Meningen med vår tillvaro här i materien är att vi ska söka bygga upp en tillvaro, som i mycket liknar den vi hade i eviga tillvarons samhälle. Alla de uppfinningar för vår välfärd både på eviga sidan och i denna materiella världen finns inmatade på den stora datorn på eviga sidan, som jag kallar för ALLVETANDET.

Många andra gamla visa människor har genom tiderna kallat datorn för LIVETS BOK, vilket säger detsamma. Denna dator fungerar på eviga sidan, som våra bibliotek fungerar i materiell tillvaro. Det är ju inte mer än de senaste 50 åren som vi på materieplanet här har kunnat bygga datorer, som ju har underlättat mycket av vårt arbete och kunnande. Men en dator är ju ingen individ, det är ju bara en inlärd mekanisk sak, som vi får att fungera och uträtta arbete. Den kan ej göra mer än vad vi lärt densamma. Samma är det med datorn på eviga sidan, som många då kallar för GUD.

En dator kan ej ta emot mer kunskap än den är byggd för. Samma är förhållandet med våra hjärnor. Våra hjärnor i den materiella kroppen innehåller många milliarder celler, som skall kunna aktiveras för lagring av kunskap (minnen), men vi utnyttjar bara en bråkdel av denna mängd av celler. Vi frågar då varför utnyttjar vi det ej mer?

Under ett jordeliv lär du dig en hel del. Du går i skolan, fortsätter med universitetsstudier, vidare på olika akademier och blir så småningom professor i ditt slag av kunskap. Om du hade haft tillräckligt med tid under ditt jordeliv så skulle du kunnat bli professor i alla upptänkliga ämnen och Yrken. Och din hjärna skulle ändå ej varit utnyttjad i full utsträckning med alla cellerna. Men under tiden vi studerar i vår skolundervisning skulle vi ju kunna studera mer på sidan av skolämnena, om just det som rör livet och dess mening. Jag menar just det som jag behandlar här. Men vi blir varnade av de sk ”lärda” att börja ägna oss åt sådant ”trams”. Och då blir vi förr blockerade än framsynta människor. Vi vågar ej tala med våra arbetskamrater och vänner om de tankar, som vi kanske har inom oss om tillvarons mysterier. Felet med att det är mystiskt är att vi ej får eller vågar tala om dessa tankegångar inom detta området.

Samtliga nu levande människor har enligt min mening varit med från början när materien blev till och tills nu. Det är nu många millioner år, som vi haft på oss för studier. Men, många har dock kommit så långt i sina studier och kunskaper om materien att de ej kommit tillbaka mer. De har fullbordat loppet. Om du nu är med så börjar vi vår tankegång med att gå tillbaka till den stund då allting började.

Blog

Manifestera NU

Idag var jag på en kurs med Mikael Säflund i Stockholm. Den handlar om att lära sig att gå in i Fältet för att med Fältets ostörda energier kunna ersätta de traumatiska energier man länge lagrat i den fysiska eller mentala kroppen och som orsakat störningar.

På detta vis blev flera av med fysiska smärtor och stelhet eller mentala problem och det skedde på några sekunder-minuter. Min hörsel förbättrades.

Metoden öppnar upp nya unika möjligheter att bli frisk på.

 

http://www.matrixenergetics.se/?page_id=99