Hälsa

Solskyddsmedel – Farligare än rökning?

Sunscreens – More dangerous than smooking?

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/06/07/2017-best-worst-sunscreens.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20170607Z2&et_cid=DM147179&et_rid=2033669625

Historik
Medan förnuftig solexponering är nödvändig för optimal hälsa kan överexponering leda till skador på huden som kan öka risken för hudcancer. Nyckeln är att få nog exponering för att optimera din D-produktion, men inte så mycket att du får solbränna
Många solskyddsmedel innehåller giftiga ingredienser som kan öka risken för hudcancer och andra hälsoproblem

 Story at-a-glance

 While sensible sun exposure is necessary for optimal health, overexposure can result in skin damage that could raise your risk of skin cancer. The key is to get enough to optimize your vitamin D production, but not so much that you get sunburned

Many sunscreens contain toxic ingredients that may increase your risk of skin cancer and other health problems

Detta ökar din sol-tålighet:

Gröna blad innehåller D-vitaminer av olika sorter. Genom att äta mycket gröna blad med till exempel Green Smoothies och Grönisar ökar det hudens tålighet och absorbtion av solens strålar. I samma takt minskar mentala och fysiska obalanser…

Detta medför att huden blir mindre röd vid solexponering och fortare brun samt att det blir betydligt mindre sveda.

Om det kombineras med att aldrig använda tvål, utan bara duscha och tvätta sig i vatten så försvinner hudproblem orsakade från solen ganska snabbt.

This increases your sun-resistance:

Green Smoothies: Mixa i en blender mycket gröna blad från naturen med banan, ingefära och vatten – eller annan frukt. Tillsätt lite Probioform efter mixningen.

Grönisar: Mixa i matberedaren mycket gröna blad från vilda växter med äpple, himalayasalt och olivolja. Tillsätt lite Probioform efter mixningen.

Green leaves contain D vitamins of different varieties. By eating very much green leaves with, for example, Green Smoothies and Greeneries, it increases the skin’s tolerance and absorption of the sun’s rays. At the same rate, mental and physical imbalances reduce …

This means that the skin becomes less red in the sun exposure, and quickly brown and that there will be considerably less pain.

Combined with never using soap, but just shower and wash in water, skin problems caused by the sun can disappear quite quickly.

Green Smoothie: Mix in a blender very green leaves from nature with banana, ginger and water – or other fruit. Put some Probioform in it after mixing.

Greenery: Mix in the food processor a lot of green leaves from wild plants with apple, himalayasalt and olive oil. Put som Probioform in it after mixing.