Blog, Mikroorganismer

Allt för hälsan: Probioform

Den 6-9 november var jag på Hälsomässan ”Allt för hälsan” tillsammans med Johan från PROBIOFORM:

http://www.probioform.se/

 

IMG_6869

  Probioform är extremt allround och kan användas:

 • som MåBraGörare för goda TarmFunktioner och som Serotonin-ökare.
 • som Avlastare för Lever och Njurar.
 • som Reducerare av IBS, Ulcer, Candida, Celiaki, Crowns, Läckande tarm 1-2 msk i ett glas vatten 3 ggr/dag + 1 tsk till 1 msk i en sallad + som lavemang + minimering av kolhydrat/protein + mat minskning + surkål + sockerfritt + Hawaiiansk Tarmrening.
 • som pH Reglerare.
  • som Lavemang för Tjocktarms-Rengöring, 1dl Probioform till 10dl ljummet vatten 
  • som Immunförsvars-höjare.
  • som Tarmgas-Minskare typ salladskrydda, 1 tsk – till 1 msk i en sallad.
 • som Närings-Booster via den näring som Mikroberna bildat + att mikroorganismerna fortsätter att bilda mer näring i tarmarna – tillsammans med enbart rå mat. (Det finns naturfolk som bajsar mer B12 än vad de äter, enligt ett läkarteam för ca 45 år sedan).
  • som Smaksättare och Mat-Kvalité-Förbättrare 1 tsk – till 1 msk i en sallad.
  • som Startkultur till Surkål, Kokosyoghurt, Klibokashi och till all annan fermentering
   • exempelvis för fermentering av gamla kasserade varmrätter.
  • som Infektionsbekämpare och Värk-reducerare genom att när det behövs mindre immunförsvar i tarmarna via Probioform, så räcker immunförsvaret bättre till för att angripa infektions baserad värk på annan plats i kroppen.
  • som Katt, Hund, Häst & Boskaps-Booster, in- utvärtes + rengöring.
  • som Dricksvatten-Förbättrare och Renare, ca 1 tsk till 1 msk i ett glas vatten.
  • som Hud-Förbättrare. 
   • som Efter-Dusch-Spray för Hud och Hjärna ca 1 dl till 10 dl vatten.
  • som Biologiskt Rengöringsmedel i bostäder och som Lukt + Mögel-reducerare i bostäder, stallar och depåer 1-2 msk per liter vatten.
  • som Kemikalienedbrytare i odlingsjord, skogsjord, i tarmar, mat, sjöar och i grundvatten.
   • som Halveringstidspåskyndare för Cesium 137.
   • som Rengörings- och FåTillbakaLivet-medel för dammar, sjöar, innanhav och grundvatten.
   • som Korrosions-minskare vid biltvätt.
  • som Gödningsmedel för odlingar & krukväxter ca 1 cl i 3 till 5 liter vatten 
  • som Akvarie-, Damm- och Fiskodlings-förbättrare. Dosera lågt.
_________________________

Det kan vara väl värt att ha bara lite i dricksvattnet dagligen.

Man kan också ha koncentrerat havsvatten från Australien typ Ocean Minerals från Naclo, men havet blir allt mer förorenat. Borde vara betydligt mindre miljö-påverkat i högt upp i bergen typ Himalaya etc. där Shilajiten tas tillvara. Det kan minska sjukdomsfrekvensen betydligt – precis som raw food.

Det räcker att blanda en ärtstorlek i ett glas renat vatten ett par ggr per dag. Men man kan ta mer. Skall vara bra för alla funktioner i kroppen. Googla in mängder av information. Känner att jag skall satsa på detta en tid.

Mikroorganismer

Mikroorganismer

Wikipedia: En mikroorganism eller mikrob är någon av de organismer som inte kan ses med blotta ögat. Avgränsningen är parafyletisk, på så sätt att mikroorganismerna inte är någon skarpt avgränsad klad organismer. Bakterier, arkéer, de flesta protozoer och vissa svampar, alger och djur är mikroorganismer. Ibland räknas även virus hit fastän de inte alltid är att betrakta som organismer.

Mikroorganismer kan vara både encelliga och flercelliga.

Det finns inga bra bilder på mikroorganismerna eftersom vi bara känner till kanske en halv procent av alla. Dessutom är de pleomorfa och kan förändras efterhand som de dynamiska omständigheterna så påkallar.

Till mikroorganismer hör alla mjölksyrebakterier, virus, svamp, sporer, aktinomyceter, fototropha urbakterier etc. Samma mikroorganism kan anta olika former enligt Professor Enderlein beroende på näring och miljö.

Man menar ibland numera att människans gener kommer från mikroorganismer, vilket är så det måste vara.

Mikrobernas var de första biologiska varelseformerna som utvecklades på Jorden och är grunden för alla varelsers existens. Varje cell består till minst 95 % av mikroorganismer och det är det som gör att cellerna är levande, oavsett om det är en växt, människa, fågel eller fisk.

Med denna vetskap kan vi förstå hur vi kan ha full kontroll över hur vi mår. Det är de tusentals olika mikroorganismerna som gör att när de är i harmoni så är vi friska, våra kroppar är i harmoni, vi mår bra.

Men de mikroorganismer vi känner till är de som finns utanpå cellerna

Mikroorganismernas individuella inre är samma individuella inre som vi upplever. Men de har deras förmågor vilket skiljer sig från oss, men vi är hela tiden i samverkan med dem. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så är det mikrobernas väl och ve inuti cellerna som utgör om cellen är optimal eller minimal i sina funktioner.

Mikroorganismerna har den unika förmågan att bilda näringsämnen, enzymer, hormoner, kemiska föreningar som tillfälligt behövs för att det skall fungera. Men det finns en viktig sak som måste finnas tillgängligt och det är mineraler. Det är hela periodiska systemets alla grundämnen som måste finnas där i organisk form. Nästan – för mikroorganismerna kan i vissa fall bilda enzymer som kan transmutera vissa grundämnen till andra grundämnen. Så lär kisel kunna bli kalk.

Och mineralerna är 100 % i organisk form i växternas värld, och de blir alltmer oorganiska ju mer de upphettas. Mineralerna blir också färre till antal vilket leder till obalans, när man konstgödslar och giftbesprutar odlingarna av vår mat genom att man bara tar från jorden utan att tillföra mer än ett fåtal mineraler. Obalanserna av mineralerna gör att det blir försurat först i tarmarna och efterhand i kroppen, och då minskar automatiskt populationen av de nyttiga mikroorganismerna. Istället blir det vad vi kallar parasiterande mikrober som ökar sin population, som bildar toxiner men inga näringsämnen som vi mår bra utav.

I själva verket är det så i den biologiska världen att det är mikroorganismer som bygger upp alla biologiska varelser. När mineralerna i jorden är i balans, så är mikroberna i balans och då är varelsen i balans och friskt fungerande. Men när det blir obalanser bland mineralerna, så blir det obalanser i växter och djurkropparna och då vill mikroberna bryta ner dessa obalanserade kroppar. För om de skapar avkomma så kommer den att vara degenererad vilket är emot mikrobernas intention.

Tarmbakteriernas genetiska information är 150 större än människokroppens påstås det. Med tanke på alla de grundarbeten och uppgifter mikroorganismerna utför så borde det nästan vara så. Och det finns tusentals olika mikrober i tarmarna respektive i varje cell. Inga större kroppar behöver sannolikt så omfattande genetisk information som dem som bygger själva kroppen.

Mikrobernas (och människans) intention är att de större varelsernas funktion och balans skall bli i ständig förbättring. Allt som är i obalans måste fås i balans eller brytas ner. Så när konstgödslade jordar ger växter som är i obalans så försöker mikroorganismer att bryta ner dem och det ser vi som att de får sjukdomar eller insektsangrepp.

Vi måste förstå att dessa angrepp är nyttiga för arternas fortlevnad och utveckling, och att vi måste rätta till grundorsaken för att växterna skall bli friska. Och tillför vi alla saknade mineraler och saknade mikroorganismer så blir växterna friska direkt.

Detsamma gäller människan. Får hon alla grundämnen i naturlig balans och rätt mikroflora, så kommer hon att läka alla eventuella sjukdomar.

Den bästa mineralbalansen vi känner till är mineralerna i havsvattnet, där det inte påverkas av direkta utsläpp. Vi kan använda koncentrat från havsvatten till jord, växter och dricksvatten för att återställa mineralbalansen så att optimala möjligheter ges till mikroorganismerna. För då bildas optimala funktioner i alla mikrobiella kluster.

Det bästa människan kan göra för bra liv, är att konstruktivt se till att det råder mineral- och mikrob-balans i alla livssammanhang – alltifrån jord, bostäder, kök och mat. Därmed faller behovet av konstgödning, upphettning av mat, raffinering och syntetiska kemiska gifter.

Så här skriver man i Laholms kommun om mikrober och man kan se hur man missuppfattat det mesta om mikroorganismernas liv och funktion:

 

Mikroorganismernas liv

För att förstå bakgrunden till allt hygienarbete är det viktigt att känna till något om de mikroorganismer som kan orsaka problem. Vi måste förstå vilka de är, hur de ser ut, var de finns, när och varför de blir fler, hur vi undviker de skadliga och hur vi kan bli av med de icke önskvärda.

Mikroorganismerna delas in i olika grupper så som essentiella som behövs i naturens kretslopp och de oskadliga som finns till hands vid matspjälkningen. Fler indelningar är de användbara mikroorganismerna som används vid tillverkning av fil och yoghurt, korv, öl och vin med mera. Men det finns även mikroorganismer som vi vill undvika och det är de skadliga som förstör våra livsmedel och de farliga som gör oss sjuka.

Mikroorganismer finns i princip överallt, men inte alla på alla ställen. Jord, kompost och sopor innehåller flest och är i huvudsak sådana som förstör våra livsmedel. De farligaste som orsakar sjukdom är de som finns i och på oss människor. På och i vår kropp finns till antalet fler mikroorganismer än antalet kroppsceller och utgörs av ca 1,5 kg.

Livsmedelsråvaran innehåller ursprungligen inga eller få mikroorganismer men kan bli smittad av översta jordlagret, ytvatten och under processen. Tillväxten av mikroorganismerna på råvaran beror sedan på hur livsmedlen hanteras och förvaras.

För hygienarbete gällande livsmedel är det främst bakterier, jästsvampar och mögelsvampar som är intressanta men även vissa encelliga djur (protozoer) kan orsaka livsmedelsburna infektioner. Även vissa virus kan spridas via livsmedel.

 

Det är inte mikroorganismerna som är problemet utan det är människans okunskaper om mikrolivet som är problemet. Man tror officiellt att mikrober är farliga, vilket inte alls är fallet. Mikroberna beter sig mycket intelligent åt i jämförelse med människan. Det är människan som är farlig med hennes oerhört begränsade kunskaper och hennes gravt ointelligenta handlande. Människan slår undan benen för ett optimalt liv för alla biologiska varelser och hela miljön, vilket hotar hela planetens existens som en bra boplats.

Det är optimal mineralbalans av alla ämnen i det periodiska systemet det handlar om för att biologiska varelser, alltifrån bakterier till växter och människor skall fungera optimalt. Människans hantering med vattentoaletter, giftodling av mat, sopförbränning och tillverkning av ENORMA mängder syntetiska kemikalier som tar död på det biologiska livet på planeten. Människan håller helt enkelt på att ta död på sig själv – utan att förstå.

 ”Vi måste ändra vårt sätt att tänka, om vi skall lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”. Albert Einstein

 ”100 % av människans arvsmassa kommer från mikroorganismer”!

Och det är vi själva som skapat och skapar de tusentals olika mikroorganismerna från början tills nu. Vi var med och skapade dem utifrån de grundämnen som successivt fanns tillsammans med qi-energi i plasmafältet och fotoner. Det bildas nya mikroorganismer då och då vid behov, för att lösa nytillkomna problem. Mikroorganismerna är Pleomorfa. De ha förmågan att anpassa sig efter omständigheterna för att lösa nya problem, så att livet kan fortgå. Men det finns gränser givetvis för vad som är möjligt.

Det är med de intelligenta fotonernas vortex-former som vi bildar all materia som finns i den illusion som vi då och då väljer att leva i.

Och fotonerna bildas av två energier som vi under livet på den eviga sidan korsade på ett sätt så att en speciell virvel uppstod. Denna virvel har förmågan att hålla oss inneslutna och verksamma, i syfte att bilda det vi har på eviga sidan där vi alla kommer ifrån.

Därför, allt det vi ser omkring oss, finns också ungefär likadant på eviga sidan, med den skillnaden att vi här är polariserade i man respektive kvinna, i denna fysiska, illusoriska värld. Med denna förståelse har vi verktyget att på ett djupare plan påverka livet på Jorden och att ha roligt i en anda av sann kärlek.

 -Dan